Perniagaan WCB

WCB Malaysia menjalankan beberapa aktiviti perniagaan yang diluluskan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan telah termaktub dalam Undang-Undang Kecil (UUK) WCB seperti berikut;

Pembiayaan Peribadi KakLong4U

Dapatkan tunai lebih mudah dengan Pembiayaan Peribadi KakLong4U. Skim pembiayaan / pinjaman ini ditawarkan bagi membantu perusahaan mikro untuk mengekalkan operasi serta meningkatkan produktiviti perniagaan. Selain biaya perniagaan, pinjaman peribadi juga akan diberi kepada anggota yang layak.

Ar-RahNITA

Kepada anggota WCB yang memerlukan pinjaman atau sumber kewangan melalui kaedah cagaran produk emas seperti gold bar, gold coin, wafer dan barang kemas milik anggota, ar-rahnita adalah jawapannya. Di Ar-Rahnita, anda akan menikmati margin pinjaman yang kompetitif.
Ar-RahNita berlandaskan parameter pajakan emas patuh syariah dan upah simpan yang rendah bagi membantu usahawan B40 mengembangkan syarikat mereka dan mencapai parameter yang positif.

Jual Beli Emas

WCB sebagai merchant yang dilantik oleh ACO GOLD S/B akan menyediakan platform perniagaan jual beli emas untuk anggota menjalankan perniagaan ini secara atas talian. Aktiviti jual beli emas melalui WCB, atau kami panggil ‘grab gold’ adalah untuk agar anggota dapat membuat simpanan dan pelaburan.

Perkhidmatan Pembekalan

Koperasi Wanita Malaysia Berhad juga menjalankan aktiviti perniagaan sebagai Pembekal dan telah berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) sebagai pembekal produk and perkhidmatan kepada kerajaan dan juga agensi dibawah kerajaan.

Program Pembangunan Usahawan Tempatan dan Antarabangsa

Membangunkan program-program keusahawanan dan menggalakkan usahawan yang dipacu oleh inovasi. Ini bagi mempertingkat keupayaan dan kemampuan usahawan untuk bersaing dalam pasaran domestik dan antarabangsa.

 

Fokus Koperasi adalah membantu usahawan-usahawan wanita yang mengusahakan perniagaan berasaskan produk bahan-bahan tempatan atau perkhidmatan yang membawa ciri dan nilai negara serta berpotensi tinggi untuk bersaing pada peringkat domestik atau antarabangsa. Nilai negara disini bermaksud produk yang dihasilkan membawa intipati ‘Sense of Malaysia’ dan dapat mencetus ‘customer purchase experience’ yang seterusnya menjadi pemangkin strategik kepada sokongan produk sedia eksport supaya produk ini dapat mendominasi pelancong-pelancong dalam dan luar negara.

Scroll to Top