diversity, team, puzzle-7901956.jpg

Pembayaran Yuran Bulanan RM30.00 bermula 1 Januari 2023.

Mohon maklum bermula tahun kewangan terbaharu 1 Januari 2023 kutipan yuran bulanan RM30 akan dimulakan. Ini bagi membolehkan WCB menggerakkan aktiviti pinjaman kredit kepada semua anggota dan bakal anggota yang berminat. . Mengikut Undang-Undang Kecil Koperasi (UUK), seperti yang diperuntukan menurut perenggan 50(c) Akta hendaklah sekurang-kurangnya RM30 (Ringgit: TIGA PULUH SAHAJA) sebulan. Tiap-tiap anggota boleh […]

Pembayaran Yuran Bulanan RM30.00 bermula 1 Januari 2023. Read More ยป